Stredná odborná škola

Generála Viesta č. 6, 050 01 Revúca

Aktuality

Stredná odborná škola Revúca, 058/443 15 11, sosrevuca@mail.telekom.sk

 

1. slovenský strojársky
klaster

Aktualizovaná sekcia
 Štúdium/Zoznam tried

Aktualizovaná sekcia
Štúdium/Záujmové krúžky

Aktualizovaná sekcia Štúdium/Učebné odbory

Aktualizovaná sekcia Štúdium/Študijné odbory

Aktualizovaná sekcia Štúdium/Ďalšie štúdium

Aktualizovaná sekcia Štúdium/Dokumenty na stiahnutie

Aktualizovaná sekcia
Zaujímavosti/Zo sveta IT

Aktualizovaná sekcia
Zamestnanci/Rada školy

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti SOŠ Revúca za školský rok 2015/2016

Školské vzdelávacie programy

Elektronická žiacka knižka: sosrevuca.edupage.org

Centrálny register zmlúv
Verejné obstarávanie

skola

Počet návštev:

[Posledná aktualizácia: 29.12.2016] © SOŠ Revúca

Telekom Projekt Infovek VÚC Banská Bystrica Ministerstvo školstva SR Mesto Revúca